57 dəfə 102-yə şikayət edən vətəndaşdan bu dəfə 102 şikayətçi olub

Paylaş agah olsunlar.

57 dəfə 102-yə şikayət edən vətəndaşdan bu dəfə 102 şikayətçi olub.

Həmin telefon dialoqunu aşağıdakı video materialdan izləyə bilərsiniz.

Paylaş agah olsunlar.